Information om cookies

Cookies

EFS Sundsvalls Medlemssidor använder så kallade 'cookies'. Enligt Lagen om Elektronisk Kommunikation som trädde i kraft 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbsida med cookies bli informerad om:

  • att webbsidan använder cookies
  • vad dessa cookies syfte är, samt
  • hur cookies kan undvikas.

EFS Sundsvalls Medlemssidor använder en så kallad 'session cookie'. Denna 'session cookie' används för att identifiera en användare efter inloggning. Detta behövs för att ge åtkomst till sidor som kräver behörighetskontroll samt för att kunna tillhandahålla korrekt data från webbplatsens databas.

En 'session cookie' sparas endast temporärt i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta användandet av cookies så kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt tackar nej till cookies eller att den informerar dig om att en webbsida använder cookies. Med hjälp av din webbläsare kan du också ta bort alla tidigare sparade cookies. Se respektive webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du hanterar cookies.

Du måste tillåta 'session cookies' för att EFS Sundsvalls Medlemssidor ska fungera korrekt.