EFS Sundsvall - Medlemssidor

 • Kom ihåg medlemsavgiften

  Om du inte har betalt årets medlemsavgift är det dags att göra det nu.

  Medlemsavgifterna är:

  • 500 kr för arbetande med fast lön
  • 200 kr för personer med pension
  • 100 kr för övriga

  Använd någon av nedanstående inbetalningssätt och notera tydligt ditt namn och att det avser medlemsavgift.

  • Överföring via Bankgiro: 5062–6910
  • Swish’a till nummer: 123 690 3959

  Om du är osäker på om du betalt eller inte, kontakta Staffan: staffan.olsson@sundsvall.efs.nu.